Jeugbediening

Die Jeugbediening is vir ons ‘n passie en ‘n groot fokus.  Daar is meer as 200 skoolgaande jeug wat weekliks by die Jeugbediening inskakel. Daar word voorsiening gemaak vir verskillende ouderdomsgroepe.

 • Woelige Wurms (2-3 jariges)
 • Groeigoggas (4–5 jariges)
 • Besige Bouers (6-7 jariges)
 • Ontdekkers (8-9 jariges)
 • Unikids (10-11 jariges)
 • Koffieclub (12-13 jariges)
 • Senior Jeuggroepe (14-18 jariges)
 • Belydenisgroep (16 jaar +)

Ons stap ‘n pad met die Jeug om hulle harte vir die Here te gee en om werklik Geestelik te groei tot op ‘n stadium waar hulle gereed is om Belydenis van Geloof af te lê.  Belydenis van Geloof is nie ‘n outomatiese vordering nie.  Elke kind moet self besluit wanneer hulle gereed is om die stap te neem. Daar is ‘n kampgeleentheid saam met ander gemeentes.

Daar is twee keer per week geleentheid om Belydenis van Geloof af te lê.

Ons missie is om die kInders geestelik, emosioneel en sosiaal toe te rus vir die toekoms.  Daarom word daar gefokus op verskillende sosiale aktiwiteite wat alle kinders kan betrek, soos byvoorbeeld, Avontuur, Fliek en Kreatiewe aktiwiteite.

Vir meer inligting oor die fokus by ons Jeugbediening, kliek asb HIER.

As jou kind wil inskakel by die Jeugbediening, kliek asb HIER en voltooi die Google vorm.

Woordskool

As Geloofsentrum vir groei wil ons elke lidmaat toerus om met selfvertroue die Woord van die Here te lees, te interpreteer en te verstaan.  Sodoende kan Bybelse beginsels op alle aspekte van ons lewens toegepas word.

Die Woordskool is ’n toerustingsgeleentheid waar jy waardevolle geloofsvaardighede  leer om te groei in jou verstaan van die Woord en jou liefde vir die Here Jesus.  Talle mense is al deur die Woordskool toegerus en getuig van persoonlike groei en verryking.  Dit is ’n geleentheid om in jou eie geestelike lewe te belê!

Jy skryf nie eksamen nie, maar ontwikkel waardevolle vaardighede om die Woord te  verstaan en in verskillende situasies en kontekste in jou lewe toe te pas.

Die Woordskool bestaan uit kort kursusse wat deur die loop van die jaar aangebied word. Jy kan enige van hierdie temas bywoon, ongeag of vorige temas/kursusse bygewoon is.

Hou die Familienuus dop vir opkomende kursusse. Woordskool word aanlyn aangebied.

Bybelstudie & Omgeegroepe

As Geloofsentrum is dit ons visie dat elkeen geestelik sal groei tot volwassenheid. Om hierdie groei aan te moedig, is daar verskeie groeigeleenthede waarby ingeskakel kan word:

 • Bybelstudie op Dinsdae om 09:00 vir vroue
 • Bybelstudie op Woensdae om 10:00 vir mans
 • Jongvolwassenes elke Woensdag om 18:30 by Eunice Hoërskool
 • Jong gesinne omgeegroep elke Donderdag om 18:00
 • Mannebediening elke Vrydag vanaf 06:45-07:45
 • Daar is ook ‘n volwasse omgeegroep wat weekliks bymekaarkom

Kontak gerus die Geloofsentrum vir inligting oor ‘n geskikte groep vir jou. Kliek hier

Geloofswoord

Ds. Rikus Botha bied op Woensdae ‘n aanlyn Geloofswoord boodskap vir familielede oor YouTube aan. Skakel gerus in. Die skakel word op ‘n Woensdagoggend op ons whatsapp groepe uitgestuur.