Projek Kinders

Kinders lê ons na aan die hart.  Hierdie projek fokus op kinders in Ons Kinderhuis, Bloemfontein.     Hier is Huis Vastrap ons verantwoordelikheid.  Benewens die maandelikse versorging, bied ons enigiets wat ’n gewone huis nodig het. Ons is ook betrokke by verskeie ander huise, veral ten opsigte van aankope van skoolklere en skoolskoene asook die betaling van maatskaplike dienste ten opsigte van forensiese assessering van sekere kinders waar nodig.

Amohelang Day Care Centre (Mangaung): Ons ondersteun die skooltjie in hul basiese maandelikse behoeftes met kos vir die kleuters.

Projek Hulpbehoewendes

As Geloofsentrum is ons gemeente ook die plek waar mense met fisiese nood kom aanklop vir hulp.  Ons help graag!

Haweloses en behoeftige gesinne word op Woensdae en Vrydagoggende op ’n besondere wyse bedien. ’n Kort Skriflesing- en gebedsgeleentheid word vir hulle gehou, voordat vrywilligers vir hulle ’n ete gee. Benewens ons eie bydraes, skenk die Spar-winkel by Muddplein ruim voedselbydraes hiervoor.

In die Yadehuis en Ataliahuis word hulpbehoewende volwassenes gehuisves. Ons probeer na behoefte help.

Fisieke hulpverlening geskied vanuit ’n spesiale fonds, Unisorg. Gesinne asook individue word finansieël bygestaan, terwyl spesiale aandag aan alimentasiegevalle geskenk word.

De Bloem gemeente in Noordhoek word ook deurlopend deur die Geloofseentrum ondresteeun met maandeliksee voedselvoorsiening en finansiële bystand.

Daar is ook Food Socks teen R45 by die kantoor beskikbaar. Daar kan tussen 4-6 persone gevoed word met ‘n Food Sock.

Projek Evangelisasie

Ons Geloofsentrum het nie vaste fisiese grense nie en daarom reik ons op grond van Jesus se sendingopdrag gereeld uit – selfs ver buite ons stads- en landsgrense.

Projek Seënsakke

Geseend om te seën sakke word in die eerste ses maande van die jaaruitgedeel , en familielede kan nie-bederfbare items in die sakke terugbring na die Geloofsentrum toe.  HIerdie voedselvoorraad help ons om haweloses individue  en gesinne in die omgewing op ‘n gestruktureerde manier by te staan.

Projek Komberse

Elke jaar in Meimaand word komberse ingesamel om aan behoeftiges in die omgewing uit te deel.  Meer as 200 komberse word jaarliks  net voor die winter uitgedeel om die winter minder koud te maak.

Projek Diere God se skepping

Ons Jeugbediening ryk een keer per jaar uit om diere te ondersteun, en so lesse aan ons kinders te leer van omgee en versorg.  Hierdie projek vind jaarliks in die eerste ses maande van die jaar plaas.

Projek Omgewing Skoonmaak

Ons omgewing is vir ons belangrik.  Daarom doen ons moeite om die omgewing om ons Geloofsentrum skoon te hou.  .  Kleurvolle asblikke is ook in die omgewing opgerig om hiermee te help.